h1

Mudžahedínské stvůry napadli Madrid – Joe Vialis

Březen 14, 2010

Od prvních vteřin po zaznění explozí uvnitř i vně madridského nádraží Atocha se dalo tušit, že jako viník bude označen Usáma bin-Ládin a fiktivní „al Kajdá“, ale v tisku se o něm neobjevila ani čárka. Tři dny, následující po deseti synchronizovaných vojenských explozích, probíhaly nepokrytě orwelovské časy, kdy křesťanská i židovská média zaplavila celou veřejnost svými  očekávanými  dohady.Nejdříve byli jako organizátoři obviněni členové Euskadi Ta Akatsuna (ETA), což znamená „Baskicko a svoboda“, a zemí okamžitě zazněl sílící hlas spravedlivého hněvu. Příbuzní obětí a raněných nutně potřebovali někoho, na koho by obrátili svou nenávist a domácí teroristé se severu Španělska byli první na ráně. Tahle okolnost odvedla pozornost veřejnosti několik set kilometrů od míst událostí, kde by důkladnější vyšetřování jistě přineslo pro Španělské představitele řadu nepříjemných otázek.
Z těchto tří fotografií míst madridských bombových útoků se dá určit druh použité výbušniny, místo kde byla uložena a taky jak a odkud byla při teroristické akci odpálena. Než si přečtete další text, prohlédněte si je a zkuste si vytvořit vlastní interpretaci.

Už po několika hodinách se totiž zdálo, že jde o hrozné a stupidně průhledné opakování 11.9.2001. Policie byla médii upozorněna na podezřelou bílou dodávku zaparkovanou poblíž nádraží Alcala de Henares která, jak se ukázalo, byla naložena výbušninami a několika muslimskými náboženskými proslovy na kazetách. Už tu byla jasná vazba na „al Kájdu“, i když v první fázi to média benevolentně zahrála do autu. Jak za chvilku zjistíme, západní média už věděla, že na záznamech z bezpečnostních kamer z Alcala de Henares není po „muslimských teroristech“ nastupujících do některého ze čtyř explodujících vlaků ani stopa, ale neměla zájem na odhalení tak křiklavého policejního omylu.

Po určité prodlevě, během níž vychládla místa atentátů a důležité důkazy byly odstraněny, vyšlo v londýnských arabských novinách al-Quds al-Arabi náhle oznámení, že do redakce došel dopis od Brigády Abu Hafse al-Masri, obviňující z útoku al Kájdu. To byl signál pro světovou síť médií aby obrátila miliony oveček z jejich dosavadní víry ve vinu katolických Basků na nově vytvořenou konstrukci, že nebezpeční „muslimští teroristé“ nějak proklouzli pod radarem do Španělska a odpálili čtyři vlaky. Nová věrouka byla upevněna policejním nálezem nevybuchlé nálože v batohu v jednom z vraků, která obsahovala měděný detonátor, přičemž Baskové používají obyčejně hliníkový.

Bohužel, od první minuty prvého dne se objevil v západních médiích úmyslně tak nevysvětlitelný a hrubý omyl, že je jasné, že byla přímo zapojena do událostí, které měly za následek masovou vraždu více než 200 Španělských občanů. Jelikož všechna vydání přebírají názory omnipotentních New York Times, které uvedly, že osm až deset náloží vybuchlo během dopravní špičky ve Španělských vlacích, v žádném nebyla zmínka o sebevražedných atentátnících. To je neuvěřitelné, protože jak je známo, každé auto, autobus nebo letadlo či vlak vyhozený do vzduchu „muslimskými teroristy“ je bez výjimky napaden sebevražednými atentátníky. Jak to víme? Protože nám to New York Times vždy takto napíší. Ať je to náklaďák v Bagdádu, autobus v Tel Avivu, auto v Moskvě, vlak v Čečně, v Amerických médiích se vždy ukáže, že onen zloduch je všudypřítomný muslimský sebevražedný atentátník.

Jediní lidé, kteří v čase tak brzy po výbuších mohli vědět, že v Madridu nebyli žádní sebevražední atentátníci a také že by se sevebražední teroristé v médiích neměli ani zmiňovat, protože by tak místní policii upozornili na ty nešťastné záznamy bezpečnostních kamer z Alcala de Henares, byli sami členové teroristické skupiny, odpovědní za provedení útoku. Jedinou teroristickou skupinou schopnou kontrolovat obsah vydání New York Times je N.O.S. (Novus Ordo Seclorum), který má zdroje z Wall Street, zpravodajsou službu z B’nai B’rith a je nástrojem Special Forces z Tel Avivu.

Než se pustíme dále a než budeme zjišťovat, jak byl přesně ráno 11.března 2004 útok proveden, měli bychom prozkoumat motivy, protože většina lidí stráví neúměrně mnoho času kladením prastaré otázky „proč?“ Zapomeňte na všechny důmyslné pokusy médií o srovnání s útokem na WTC, podložené ponejvíce nesporným faktem, že útok v Madridu se stal přesně 911 dní po útoku v New Yorku 9-11. Buďte si jisti, že datum bylo zvoleno na přání N.O.S., aby médiím ulehčilo práci při následující propagandě.
ETA – bomby v automobilech ve Španělsku zhruba v roce 2001. Všimněte si, že kvůli málo účinné výbušnině, kterou tito domácí Baskičtí teroristé vždy používají, je nežádoucí vedlejší efekt oheň. V protikladu k tomu vysoce účinná výbušnina použitá N.O.S. při madridských útocích nezpůsobila ani na jednom místě, kde byla použitá, plamen, který by stačil třeba i na zapálení cigarety.

Ke zjištění motivů vedoucích k Madridu se musíme posunout trochu zpět v čase zhruba doprostřed roku 2002, kdy měl Australský ministerský předseda John Howard velké problémy přesvědčit občany své země, aby následovali „celou cestu po boku Ameriky“ v pozdějším křižáckém tažení proti Islámu, známém také jako „válka proti terorismu“. Určitě to mnoho Američanů neví, ale dva roky předtím bylo více než 90% Australců proti Howardovu poníženému přisluhování Bílému domu a jasně to dávali najevo. Spousta Australců si celkem správně říkala, že dost lidí zemře při dopravních nehodách a přepadeních, ale nikdo ještě v Austrálii nebyl zabit teroristou.

Obyčejní občané by měli dostat krutý důkaz, že muslimští teroristé jsou skuteční, aby pak celá Austrálie následovala Johna Howarda a jeho sionistické lokaje v jejich záměrech. Obyvatelstvo pak čekají razantní restrikce a Australské vojáky hrdinská smrt pro George W. Bushe za oceánem. Na počátku října 2002 byla tato tvrdá lekce připravena a N.O.S spustil dobře promyšlený teroristický útok v oblíbené rekreační oblasti Australských turistů na Bali. Výsledkem bylo více než 200 mrtvých a 1000 vážně raněných. Nepřipomínají tato čísla i madridskou operaci? I když události na Bali příliš nezměnily Australský nedůvěřivý postoj k „teroru“, přesto bylo dost lidí umlčeno a Howard mohl vyslat vojsko na pomoc Bushovi a jeho sionistickým poradcům, aniž by jej obtežovaly davy nespokojených Australců. Pár pologramotných Indonéských Muslimů bylo později zatčeno a dopováno skopolaminem, dokud z nich nevynutili bizarní a směšná přiznání o promyšlených atentátech na Bali. A pokud byla Austrálie znepokojena, stačilo to.

Po dalších osmnácti měsících se ale ve Španělsku vyvinula situace ještě hůře než v Austrálii. Zatímco v Austrálii bylo proti vojenské účasti na Středním východě 90% obyvatel, ve Španělsku tento počet vzrostl na 96% a jediný, kdo byl zřejmě rozhodnut podporovat nasazení Španělského vojska v zájmu G.W.Bushe a Izraele byl ministerský předseda Jose Maria Aznar. Kvůli odporu Španělské veřejnosti předpokládal Aznar, že si pojistí vítězství v nastávajících všeobecných volbách mistrovským naplánováním teroristického útoku N.O.S. v Madridu. Když byl Aznar ve volbách definitivně poražen (vlastně s odstupem pouhých několika hodin), byla média schopna napsat, že Španělé s ním nebyli spokojeni, protože se dostatečně neangažoval ve „válce proti terorismu“ a nepředešel madridskému útoku. Ve skutečnosti věnoval Aznar G.W.Bushovi a jeho cílům tolik podpory, že se protivil vůli 90% Španělské populace.

Madridský útok měl celkově postrašit Španělský lid, ale také varovat nového socialistického premiéra, aby lépe sledoval linii New Yorku, jinak by se dočkal dalších útoků N.O.S. Určitě bude moci stáhnout své jednotky z Iráku, protože tahle bláznivá invaze neoconů je už ztracený případ. Ale další spolupráci v probíhající křížové výpravě proti Islámu nebude moci odepřít.

Jedna z největších iluzí madridské operace spočívá v přesvědčování lidí, že větší počet hbitých teroristů naskočil na všechny čtyři vlaky v době, kdy projížděly nádražím Alcala de Henares směrem na nádraží Atocha. Přemýšlejme o tom. Podle mého odhadu by na každý z výbuchů bylo třeba 40 – 50 liber vysoce výbušné vojenské trhaviny jako je C4/Semtex-H. Tahle trhavina má dost nízkou specifickou hmotnost, takže je vzhledem ke své váze poměrně objemná. Tím pádem bychom potřebovali deset (silných) teroristů ve stejnou chvíli uprostřed dopravní špičky na nástupišti s velkými batohy na zádech. Tihle zavalití pánové by byli určitě míjení velkým davem a vyvolali by zasloužené podezření, přesto je žádný svědek na Alcala de Henares neviděl.

Jak jsem připomínal dříve, N.O.S měl důvod k tomu, aby pomocí západních médií zaměřoval Španělskou policii různými směry v době bezprostředně po útoku. Policisté byli tak zavaleni vyšetřováním, že zapomněli zkontrolovat bezpečnostní kamery na Alcala de Henares. Kdyby je zkontrolovali, pokud by ještě záznamy existovaly, viděli by jen Španělské občany, jak jdou do práce.

Kde tedy N.O.S. umístil do čtyř vlaků bomby, jak to udělal a jak zjistil, že každý vlak je na požadovaném místě, když odpaloval nálože dálkovým ovládačem? Abychom nalezli odpověď, podívejme se na mapku, podle které to bylo docela jednoduché. Bylo jen třeba mít neomezený přístup k vlakům a neomezený přístup k počítačům bezpečnostního systému Španělských drah.

Podívejme se znovu na obrázky nahoře. Dosud jsme mohli najít první zajímavost, totiž že na místech výbuchu není žádný oheň, což znamená, že byla použita vysoce účinná vojenská trhavina v dostatečném množství. Propašovat něco kolem 500 liber trhaviny o nízké specifické hmotnosti do Španělska by bylo v současnosti  hodně obtížné, pokud byste ovšem neměli možnost nějak Španělské úřady a policii obejít. Zdá se však, že jen nejcyničtější čtenáři novin by očekávali, že deset vousatých Muslimů vlekoucích obrovské batohy výbušnin by měli být ihned zajištěni celními úředníky.

Další zajímavost je způsob výbuchu. Jestli se podíváte pozorně, všimnete si, že některé fragmenty zanořené do roztržené střechy jsou ve skutečnosti střepiny z podlahy stejného vagónu. Aniž bychom šli do velkých technických detailů, (hodně z nich je v odkazu na výbuch na Bali uvedeném na zdrojové stránce) je jasné, že není možné, aby byly části podlahy  zaraženy ve střeše, pokud by nálože nebyly umístěny pod podlahou vagónu. To vyplývá i z faktu, že vlak vyřazený mimo nádraží Atocha byl úplně přeražen na dvě části. Jinak řečeno, batoh s výbušninou, pokud by byl položen na podlahu uvnitř vagónu, by nemohl zcela přerušit silné ocelové traversy podpírající podélně podvozek každého vagónu.

Není možné umístit časované nálože pod jedoucí vlak, byly položeny pod vozy když vlaky v noci stály. Dostáváme se k další iluzi, kterou jsem odhalil až po sérii velmi drahých telefonátů z anonymního mobilního telefonu. Západní média předkládají k uvěření, že tyhle vlaky procházejí permanentní údržbou, to ale nebyl tento případ. Každý s těchto vlaků měl v tu dobu svou první jízdu po nočním odstavení, vyčištěn a prohlédnut byl večer předtím.

Další obrázky z tragických událostí, na levém je zřetelné, že nálože byly umístěny pod podlahou vagónů.

Takže nyní víme, kde byly nálože umístěny a chceme zjistit, jak k jejich umístění došlo. Vozová depa jsou obyčejně dobře zavřená a dobře hlídána, takže atentátníci museli vypadat hodně důvěryhodně, nebo museli uplatit hlídače anebo používali identifikační karty Španělských drah (pravé nebo falešné). Jelikož jakékoli pochybnosti, které by vznikly, kdyby se do depa pokoušel někdo dostat s rancem plným trhavin by mohly akci takovéto důležitosti velmi ohrozit, je pochybné, že byly použity identifikační karty. Ještě se nezastavujme. Prosté umístění nálože pod libovolný vlak by bylo beznadějně nešťastné, protože by nebyla žádná jistota, že bude ráno zařazen, natož že bude přesně v místě a v tom správném čase, aby měl plánované následky a dopad na média. Kvůli tomu museli atentátníci dobře vědět, kde se nacházejí vlaky, které ráno vyjedou, což vyžaduje přístup k počítačovému bezpečnostnímu systému Španělských drah. Už nemůžeme mluvit o Baskických venkovanech nebo Muslimech z pouštní základny al Kájda, nebo ano? Tohle byla vysoce profesionální operace, zorganizovaná na Španělském území lidmi, kteří zemi dobře znají a pravděpodobně v Madridu prožili většinu svého života.

Tito organizátoři připravili vstup profesionálních Speciálních sil, které tento úkol provedly a které mohly přijít jen z jediné země. Bojím se, že je mnoho paranoiků, kteří věří, že se Americké, Francouzské nebo Britské speciální jednotky vyžívají ve vraždění nevinných civilistů, ale věřte mi, že v tomto případě jsou vedle. Ve válečných oblastech, jako je třeba Irák se z času na čas stane, že jsou vojáky zabíjeni civilisté, někdy náhodně, jindy ze strachu o vlastní životy. Ale útok na stovky neozbrojených lidí jako způsob vlastního boje ve v podstatě neutrální zemi vyžaduje chladnokrevnost přesahující standard takových organizací jako „Delta Force“ nebo „Special Air Service“, ať uvedu alespoň dva příklady.

Jediní lidé, kteří mají zkušenost s takovým způsobem boje, kteří nemají žádný respekt k lidským životům a počtům obětí, jsou přímí potomci zrůd, které znásilnily a postřílely uprchlíky v táborech Sabra a Šatíla v Libanonu a které N.O.S. stále používá výhradně na tyto mezinárodní operace. Je nepochybné, že tyto falešné operace, jako Madrid, budou v nezměněné míře pokračovat, dokud rudý příliv neobklopí celý Židovský stát a jednotky jeho okupantů se nestáhnou do bahna, odkud kdysi vzešly.

Aktualizace 6. dubna 2004: Madridští „teroristé“ nespáchali sebevraždu

Obyvatelé Madridu byli dušeni kouřem a oslepeni světlicemi pět vteřin před explozí, kdy speciální jednotky s chirurgickou přesností strhly přední část domu, v němž bydleli podezřelí z útoku.

Jste připraveni na Americké vysvětlení explodujících teroristů v madridském činžáku? Zde je doslovná citace z novin „The Australian“, které obvykle přepisují zprávy jiných novin a zase jejich citace nejmenovaných západních bezpečnostních expertů. Nedělám si legraci, i když se smíchy potrháte – mýtická al Kájda nyní vytiskla příručku pro sebevrahy, kterou neviditelní útočníci ztratili na místech činu!

„(Madridští) teroristé, kteří se odpálili za výkřiku „Bůh je velký“ následovali radu příručky al Kájdy o sebedestrukci v případě, že jsou v obklíčení. Sarhan ben Abdelmajid Fakhet, vedoucí skupiny, která provedla útok na Španělské vlaky, neměl jinou šanci. V opasku, který měl na těle, měl nejméně 2kg výbušniny.“ „Obrana skrýše útočníků probíhala podle příručky al Kájdy. Tajné služby odhadovaly myšlení taktiků Usámy bin-Ládina od objevení příručky Britskou speciální jednotkou, která zaútočila na manchesterský byt podezřelého teroristy Anase al-Liby v roce 2000. Al-Liby, Libyec, prchá před FBI a na jeho hlavu byla vypsána odměna 25 milionů USD.“

„180 stránková příručka s názvem `Válečné studie v džihádu proti tyranům` obsahuje pravidla pro výběr bytu a přípravu na jeho obranu. Pod nadpisem `Bezpečnostní předpoklady bytu` je dobrovolníkům doporučeno, aby nalezli únikové cesty z bytu v případě, že budou nenadále napadeni. Španělský ministr vnitra Angel Acebes připustil že dva nebo tři lidé mohli před víkendovým výbuchem z Madridu uniknout. „

„Při pronajímání bytu se vyhněte izolovaným nebo pustým místům, aby měl nepřítel napadení ztíženo“ stojí v manuálu. Madridští atentátníci se uhnízdili na přeplněném předměstí Leganes Norte, které muselo být před policejním útokem vyčištěno, což umožnilo některým podezřelým uniknout. „

„Všichni členové skupiny se na bezpečnostním plánu museli podílet, aby minimalizovali co nejvíce ztráty v případě útoku. Někteří měli za úkol sledovat byt, jiní sledovali nejbližší policejní stanici, aby mohli ohlásit první pohyby nepřítele a aby mohla nastoupit ozbrojená stráž.“

Manuál al Kájdy říká, že má být určeno dopředu, do ze skupiny bude zadržovat nepřítele a kdo uprchne s důležitými dokumenty. Obyvatelé prvního podlaží madridského bytu zahlédli policii a začali střílet. Příručka stanovuje měřítka, která jsou od dobrovolníka vyžadována: “ Chce splnit úkol a podstoupit mučednictví“.“ „pod nadpisem `Odvaha a neochvějnost` stojí, že každý člen by měl být chladná osobnost, která přestojí i takové trauma, jako je zabití jednoho nebo všech svých druhů“

Fotografie pořízené bezprostředně po výbuchu jasně ukazují, že šlo o profesionální řízenou demolici. Tenké přední stěny madridského činžáku byly náhle čistě strženy lehkými náložemi po obvodu tak, že pilíře, podlaží a ostatní zdi zůstaly v původním stavu bez stopy sazí. Zvláště si všimněte obrazu na vnitřní zdi na fotografii vpravo. Je na něm křehké 3mm sklo, které není ani prasklé.

Docela automaticky předpokládáme, že údajná buňka al Kájdy  se svým vůdcem Usámou bin-Ládinem je Arabská, ale každý Arab včetně bin-Ládina by nás ujistil, že množství složených anglických slov použitých v domnělých „Příručkách pro sebevrahy“ v arabštině neexistuje. K původu příručky jen tolik, že byla dodána zvláštnímu oddělení policie členem Britské tajné zpravodajské služby (MI6) známé jako prodloužená ruka Izraelského Mossadu.

Podle toho všeho je zřejmé, že Španělská policie a bezpečnostní služby provedly výbuch v bytě na podnět Mossadu jako pokračování „války proti teroru“ a al Kájdě, ale nic není vzdálenější pravdě. Jména pěti Marockých „teroristů“ byla médiím poskytnuta Americkými a Izraelskými zpravodajskými službami. Byla tak vytvořena iluze, že  ve Španělsku by nebylo bezpečí, dokud by oni fiktivní teroristé zůstali naživu.

Tímto také Amerika a Izrael podpořil vzrůstající obavy zahraničních turistů a ztrátu jinak významného turistického průmyslu, protože po útocích v Madridu byly zrušeny desetitisíce objednaných zájezdů. V podtextu tedy byla informace nové labouristické vládě: „ nechejte svoje jednotky v Iráku, jinak budou atentáty ve Španělsku pokračovat a zničí zbytek vašeho turistického průmyslu“.

Musí se uznat, že rozhodnutí Španělských speciálních jednotek vystavit národ takovému ohrožení je geniální. Inscenováním sebevražedného výbuchu pěti imaginárních „teroristů“ Španělsko své domnělé ohrožení kompletně zneškodnilo, protože žádný turista na světě se už nevyděsí teroristů, kteří zemřeli přímo před televizními kamerami!

Španělská média informovala o celé události s přiměřenou diskrétností. Nejprve vydala zprávu, že „teroristé“ zřejmě spáchali sebevraždu v pronajatém bytě. Po pár hodinách hovořila o „třech teroristech“ s tím, že hasiči ještě pátrají po dalších tělech. Během 12 hodin Španělští představitelé prohlásili, že „všichni teroristé včetně velitele“ zemřeli při výbuchu, načež se veřejnosti jistě zřetelně ulevilo.

Pro Ameriku a Izrael narůstá nyní nové nebezpečí, „Stará Evropa“ už objevuje, kdo je skutečným pachatelem výbuchů a možná časem zatouží po pomstě za zmařené životy svých obyvatel – třeba pak vybuchne jedna nebo dvě soupravy vlaků na dolním Manhattanu.

Reklamy
%d bloggers like this: