h1

Akta o útoku na Pentagon (část 2) – Barbara Honegger

Březen 18, 2010

Dělala jsem rozhovor s tehdy působícím náměstkem ministra obrany pro speciální operace 11. září, Robertem Andrewsem – nejvyšším civilním úředníkem ve velení speciálních operací ministra obrany Rumsfelda – bývalým členem zelených baretů, jehož kancelář byla ve druhém patře jižní části Pentagonu přilehlé k západní části. Když na nákres budovy Pentagonu vyznačoval cestu, kterou toho rána šel, odhalil mi následující informace: Bezprostředně po druhém útoku na Světové obchodní centrum (WTC) v 9:03, opustil ministr obrany Rumsfeld svou kancelář, která se nacházela v Pentagonu na straně od řeky Potomac, a přešel (pouze) přes halu na tom samém patře do Executive Support Center (ESC), které je zařízeno na telekonferenci. Tam se připojil k telekonferenci nejvyšších vládních úředníků, kterou vedl z Informačního sálu Bílého domu Richard Clarke. Clarke ve své knize Against All Enemies (Proti všem nepřátelům) potvrzuje, že Rumsfeld byl mezi prvními činiteli v této telekonferenci krátce poté, co byla zasažena druhá budova WTC.


Clarkův popis a Andrewsovo potvrzení se zcela liší od oficiálního příběhu a závěru Komise 9/11, která tvrdí, že ministra Rumsfelda nemohl nikdo najít až do doby cca 10:30, když vstoupil do Národního vojenského operačního střediska (NMCC). Skutečnost, že se Rumsfeld, nejvyšší civilní vojenský úředník, účastnil Clarkovy telekonference s nejvyšší představitelkou FAA, ředitelkou Jane Garvey, (viz. obr. vlevo) také mění v kompletní lež oficiální tvrzení, že stíhací letouny leteckých sil 11. září nevzlétly, protože armáda a FAA „spolu nemohly komunikovat“. Nejvyšší představitelé Pentagonu a FAA spolu mluvili neustále na Clarkově telekonferenci již od 9:15. Tato nahraná telekonference je jakousi „nahrávkou Butterfield“ 11. září. [Během skandálu Watergate v 70. letech byly tajně pořízené nahrávky z Oválné pracovny prezidenta Nixona, jejichž existenci odhalil Alexander Butterfield, „doutnajícími puškami“, které donutili Nixona k rezignaci a k tomu, aby v Senátu čelil obžalobě z velezrady a soudu.]

Ihned po té, co byla zasažena druhá věž WTC v 9:03, opustili Andrews a jeho asistent svou kancelář a běželi co nejrychleji do podzemního podlaží západní části do Protiteroristického centra (CTC) ministerstva obrany, které je v budově situováno pod přízemím v místě násilné akce, která se udála onoho rána. Tam dorazili asi v 9:10. Když byli tito dva v podzemním CTC západní části, způsobila násilná akce, že kazetové obložení stropu odpadlo a do místnosti pronikl kouř. Andrews se okamžitě podíval na hodinky, které ukazovali přibližně 9:35, ale které byly nastaveny napřed, aby si zajistil včasný příchod na schůzky, takže skutečný čas se blížil době 9:32.

Andrews a jeho asistent pak okamžitě opustili CTC s cílem připojit se k Rumsfeldovi v ESC naproti jeho hlavní kanceláři přes halu. Uvedl, že když se dostavili, Rumsfeld se již účastnil telekonference s Bílým domem. Andrews řekl, že na cestě do Rumsfeldova ESC, když vešli on a jeho asistent do chodby ve vnitřním prstenci západní části, tak „museli překračovat mrtvá těla“, aby se dostali na vnitřní nádvoří. (Poznámka: Toto je o dva prstence dále směrem ke středu od nejvnitřnějšího otvoru vytvořeného tím, co údajně toho rána zasáhlo Pentagon, ať už to bylo cokoliv.)

Jakmile se dostali na vnitřní nádvoří, běželi Andrews a jeho asistent co nejrychleji do Rumsfeldova Executive Support Center, kde se během Clarkovi telekonference z Bílého domu připojili k Rumsfeldovi a jeho poradci pro speciální operace/protiterorismus. Andrews také uvedl, že ministr obrany Rumsfeld hovořil z pentagonského Executive Support Center s prezidentem Bushem. Zda to bylo prostřednictvím telekonference, telefonem nebo jinými prostředky, nebylo uvedeno. Skutečnost, že Rumsfeld ze svého pentagonského ESC osobně komunikoval 11. září s Bushem, byla zveřejněna na oficiální webové stránce ministerstva obrany .1

Údržbář ve WTC, William „Willy“ Rodriguez, poslední, kromě záchranářů, kdo opustil 11. září WTC naživu, vypověděl, že byl v prvním podzemním patře WTC, když pod ním, v ještě hlubších podzemních úrovních budovy, nastal ohromný výbuch, několik vteřin před nárazem letadla do věže vysoko nad ním.2 Robert Andrews prozradil, že podzemní patro západní části Pentagonu bylo poškozeno přibližně v 9:32 a jak již víme, že příčinou útoku na Pentagon v 9:32 nebyl náraz, ale výbušniny. Existují výpovědi svědků, kteří viděli a slyšeli, jak v Pentagonu i v podzemních patrech WTC vybuchly bomby před tím, než byly obě budovy zasaženy něčím zvenčí.

Jelikož žádná „vnější“ teroristická organizace, Al-Kajda nebo jiná, nemohla mít přístup do Pentagonu ani dlouhodobý přístup potřebný k umístění výbušnin uvnitř WTC, mohla tyto výbušniny do Pentagonu i WTC předem umístit pouze tuzemská skupina. Exploze v hlubokém podzemí WTC1, které zažil Willy Rodriguez, se udály před tím, než do věže udeřilo letadlo. Jakékoliv přilétávající letadlo nekontrolované stejnou skupinou, která spustila suterénní detonaci (detonace), by se mohlo na poslední chvíli budově vyhnout a zruinovat tak plán nárazu letadla, jako důvod pro pozdější zřícení budovy.

A protože podzemní výbuchy byly nezbytné pro skutečné pozdější zhroucení budov kontrolovanou demolicí, musela tato stejná tuzemská skupina kontrolovat jak podzemní detonace, tak i přilétávající letadlo (letadla). A proto, i kdyby byli na palubě přilétávajících letadel únosci z Al-Kajdy, neměli by konečnou kontrolu nad nárazem letadel do budov, která musela být zabezpečena tuzemskými/americkými zasvěcenci, aby bylo zajištěno, že bomby v podzemních patrech nevybouchnou předčasně a nezničí tak zástěrku o letadle narážejícím do budovy. Tato skutečnost je rozhodující, protože odebírá jurisdikci nad masovou vraždou ve WTC Bushově administrativě, resp. FBI, která dohlíží nad zločiny spáchanými ve vzduchu a dává ji přímo do rukou státu New York, protože vražda spadá pod pravomoc státu a mnohonásobná/masová vražda je součtem jednotlivých zločinů spadajících pod pravomoc státu. Protože ti, kteří řídili načasování podzemních výbušnin, museli taktéž řídit konečnou fázi přiblížení letadel, a první bod se udál na zemi, nikoliv ve vzduchu, může manhattanská velká porota z jejich rukou odebrat jurisdikci nad Bushovým-Cheneyovým „Reichstag Fire“.

Protože skutečný způsob provedení v Pentagonu i WTC jsou natolik podobné, je logické usuzovat, že za umístění a detonaci bomb – uvnitř WTC i uvnitř Pentagonu – byli zodpovědní stejní tuzemští – američtí teroristé. To znamená, že jedna skupina amerických tuzemských spiklenců – ne Al-Kajda, ani žádní vnější teroristé – musela naplánovat útoky na WTC i Pentagon a 11. září v reálném čase kontrolovat přibližující se letadla i exploze uvnitř budov.

Kromě již známého velkého počtu důkazů, že let 77 nezasáhl Pentagon – tj. malý otvor v západní straně Pentagonu není zdaleka dostatečně velký pro trup letadla, natož šířku křídla; žádné poškození trávníku, kde let 77 údajně narazil a klouzal před zasažením budovy; části havarovaného letadla identifikované jako části A-3 Sky Warrior, letadla daleko menšího, než Boeing 757 letu 77; požadavky Penbtagonu vůči médiím onoho rána 11. září, aby nepořizovali detailní záběry, atd. – existuje také oficiální důkaz, že let 77 do budovy nenarazil:

Ve vlastní zprávě vojenského letectva o událostech 11. září, Air War Over America (Letecká válka nad Amerikou) generál Severoamerického velitelství vzdušné obrany (NORAD), který nakonec 11. září nařídil vzlet obranných stíhacích letounů, i když příliš pozdě, generál Larry Arnold, prozradil, že nařídil jednomu svému tryskovému letadlu, aby krátce po útoku toho rána letělo nad Pentagonem a že jeho pilot nahlásil, že zde nebyly žádné viditelné stopy po tom, že by do budovy narazilo letadlo. Tento stíhací letoun – ne let 77 – je téměř jistě oním letadlem, které bylo zobrazeno na obrazovce řízení leteckého provozu letiště Dulles, jak provádí ostrý, 270-ti stupňový sestup ve vysoké rychlosti před tím, než zmizel z radaru. [Pokud letadlo letí dost nízko na to, aby nebylo zachyceno, říká se, že „letí pod radarem.“]

Vojenští piloti – jako ten, kterého 11. září vyslal generál Arnold, aby podal hlášení o poškození Pentagonu – jsou cvičeni na to, aby létali 500 stop (152 m) nad zemí proto, aby se vyhnuli detekci radarem. Ve skutečnosti, když dispečerka letového provozu zodpovědná za toto letadlo a její kolegové sledovali na jejím monitoru extrémně náročný 270-ti stupňový manévr, byli si jistí, že letadlo, jehož radarovou značku sledovali při provádění tohoto velice obtížného výkonu, bylo letounem americké armády a v tu dobu to také prohlásili. Téměř jistě to bylo ono.

Tudíž je pravděpodobným důvodem, proč Pentagon odmítl snížit oficiální čas dopadu „letu 77“ z 9:37 na 9:32 – skutečný čas první exploze – to, že se rozhodli předstírat, že radarová značka, kterou představuje Arnoldův průzkumný tryskový letoun, který se blížil těsně před 9:37, byla „let 77“. Protože oficiální příběh tvrdí, že údajný náraz v 9:37 byl jediným útokem na Pentagon onoho rána, ačkoliv v době, kdy Arnoldův průzkumný tryskový letoun dorazil na scénu, se již násilná akce stala, nemůže Pentagon připustit dřívější čas 9:32, aniž by odhalil útok na budovu před údajným nárazem.

-konec-

Poznámky:

1. Autorský rozhovor s bývalým náměstkem ministerstva obrany pro speciální operace a konflikty nízké úrovně, Monterey, Kalifornie; shrnutí bylo publikováno na webové stránce Námořní postgraduální školy http://www.nps.navy.mil, následně změněné na http://www.nps.edu. Článek již na webu není; tištěná kopie je k dostání u autora.

2. Videonahrávka výpovědi Williama („Willyho“) Rodrigueze, bývalého pracovníka údržby Světového obchodního centra a poslední osoby, která 11. září opustila živá WTC v dokumentu „Loose Change, second edition“, text v uvozovkách přidán: „Najednou jsme slyšeli ‚bum!’ přímo nad námi, docela daleko. A tak to byl rozdíl (v místě i času) mezi ránou, která přišla ze suterénu a tím, co přišlo seshora…a do kanceláře (v prvním podzemním patře) se kdosi vřítil (z hlubších podzemních pater) a řekl ‚výbuch!’… a pak řekl ‚bylo to z výtahů!’. A (ve WTC1) bylo mnoho (podzemních) explozí.“

Zdroj: http://matrix-2001.cz

Reklamy
%d bloggers like this: