h1

Zakrývání stop antraxových útoků. Co, kde, proč – kdo? – Justin Raimondo

Srpen 28, 2010

Před čtyřmi lety (článek je z roku 2005) byly z Trentonu v New Jersey poslány dopisy obsahující antrax pěti hlavním americkým mediálním pobočkám, včetně ABC News, NBC News, CBS News, New York Post a AMI Media, vydavateli velkoobchodního bulváru. Tak začala série útoků, která několik týdnů terorizovala národ, nakazila 22 lidí, 5 zabila – a hrála klíčovou roli v sílící hysterii a paranoie po 9.11., která naklonila národ k válečnému tažení.  Tři týdny po prvních dopisech se dva dopisy s vysoce nebezpečným antraxem – mnohem smrtelnější, než relativně primitivní směs v prvních dopisech – objevily v kancelářích dvou demokratických senátorů, Toma Daschleho a Patricka Leahyho. Kapitol se vyprázdnil, většina členů Kongresu uprchla z Washingtonu a země – už tak nervózní po teroristických útocích z 9.11. – byla prakticky ochromena strachem. Pamatujete si, jak válečná strana využívala tyto útoky pro podporu útoku na Irák? Andrew Sullivan prohlásil: „V tuto chvíli se mi zdá, že odmítnutí zahájení války s Irákem nepřipadá v úvahu. Do Iráku musíme. Je to zdaleka nejpravděpodobnější zdroj této zbraně; je zjevně ochotný takové zbraně v budoucnu použít; a žádná válka proti terorismu tohoto druhu nemůže zvítězit bez rozhodného jednání s iráckou hrozbou. V této věci už nemáme žádnou volbu. Pomalu a postupně byl Rubikon překročen. Teroristi použili proti Spojeným státům biologickou zbraň. Tudíž udělali biologickou válku myslitelnou, čili opakovatelnou. Kdysi jsme měli doktrínu, která by na takový Rubikon reagovala jadernou odpovědí. Tuto hrozbu jsme ve válce v Perském zálivu stáhli, ale Saddám se pak neodvážil biologické zbraně použít. Někdo si je dovolil použít teď. Naše odpověď musí být stejně silná jako tato nová hrozba.“

Atomovky na ně! řekl Andy – bez jediného důkazu, že s tím má Irák něco společného. Ale kdo potřebuje důkazy? Je to takové 10. září. Všechno se změnilo a nám řekli: My nepotřebujeme důkazy, už nikdy. Vše, co potřebujeme, jsou nejasné, zlověstné fráze jako „Rubikon byl překročen“.

Bill Kristol si ve Weekly Standard radostně mnul ruce a chichotal se, že administrativa nakonec přistoupila na nařízení neokonzervativců ohledně „války proti terorizmu“ mimo Afghánistán, v Iráku:

„Probrala se administrativa díky opakovaným přesvědčovacím snahám Weekly Standard (a několika dalších jestřábů)? Možná. Ale pravděpodobnější je, že došli k přesvědčení, že budeme muset rozšířit válku mimo Afghánistán – do Iráku a ostatních států podporujících terorizmus – protože našli důkazy o podpoře ,jiných států‘ nedávným a zlověstným aktivitám souvisejícím s bin Ladinem.

Co když jsou případy antraxu na Floridě aktem terorizmu? Co když přítomnost antraxových spór zde souvisí s tím, že několik teroristů z 11. září, vedených Muhammedem Attou, žilo v okruhu několika mil odtud? Co když Atta – nebo někdo jiný z bin Ladinových lidí – měl přístup k antraxu z teroristy podporující země, o které víme, že se dlouho snaží vyvinout antrax jak biologickou zbraň, z Iráku?“

Narozdíl od emotivního Sullivana – pro kterého by byly důkazy o iráckém spojení jen zbytečným protahováním jeho dýchavičných kleteb – přišel chladnokrevný Kristol se scénářem přesvědčujícím čtenáře, že takové spojení bylo přinejmenším možné. Tento scénář zahrnoval dnes slavné – a jednoznačně vyvrácené – setkání Mohammeda Atty a údajného iráckého zpravodajského agenta v Praze. Ačkoliv to česká policie popřela, tento mýtus přetrvával a rostl: Nejenže Atta naplánoval teroristické útoky 9.11. ve spolupráci s iráckou tajnou službou na svém výletě v Praze, ale také – podle Kristola a Jamese „světová válka IV“ Woolseyho – vymyslel antraxové spiknutí. Nicméně pokud se toto mýtické setkání, vedené během šesti rušných hodin, údajně konalo na pražském letišti, a bylo zaznamenáno mnoha bezpečnostními kamerami, je zajímavé, že se smrtelné antraxové ampulky za těchto okolností ukázaly poněkud problematickými.

Samozřejmě, válečná strana při živení ohně amerického vzteku nepotřebovala obzvlášť logické argumenty: z centrálního Manhattanu ještě stoupal dým a oběti z Twin Towers a Pentagonu se ještě počítaly. Jakmile národ zachvátila antraxová panika, Bílý dům se připravoval na „rozšíření války do dalších zemí“ – Kristol a spol. nalezli vzrušení. Pokud se administrativa nesklonila před válečným štvaním Weekly Standard, pak by se snad sklonila před sílícím strachem z terorizmu, zesíleného antraxovými útoky.

A tak to udělali.

Viděno z dnešní perspektivy, rozhořčení a strach vyvolané antraxovými útoky byly základními elementy propagandistické kampaně spojující Irák s terorizmem ve snaze zatáhnout nás do války. Útoky byly vhodné z toho důvodu, že se člověk nezajímal, jestli to bylo cílem pachatelů. Určitě je stálo velké úsilí vyvolat dojem, že za antraxovými dopisy stáli naštvaní Arabové toho či onoho typu.

Vyšetřování antraxové záhady, rovněž viděno z dnešní perspektivy, se zdá nápadně zpackané. Úřady rychle zadržely Stevena J. Hatfilla, vládního vědce a poněkud nešťastnou figurku, proti kterému neměly ani jediný solidní důkaz. Přesto byl Hatfill označen za „zajímavou osobu“ a byl neúnavně obtěžován státními orgány, které – ve spolupráci s jistým publicistou z New York Times – zničily jeho pověst. Vládní agenti ho všude sledovali, udělali mu ze života peklo, a dodnes tomuto muži, kterému zničili život, odmítají dát omluvu i jakoukoliv malou kompenzaci.

Je zajímavé, že americká vláda byla posedlá sledováním stop navrhovaných novináři jako Nicholas Kristof, zatímco vytrvale ignorovala stopy nabízené jinými. Hartford Courant proběhla série článků Dave Altimariho, Lynne Tuohyové a Jacka Dolana, které nejen že poukazovaly na možné pachatele, ale uváděli jména a poukazovali na politicko-ideologické motivy zločinu.

Antrax byl pozitivně identifikován jako Ames varianta, druh uložený v USAMRIID, americkém vládním zařízení pro biologické zbraně ve Fort Detrick a v několika dalších laboratořích. Brzy po antraxových útocích odhalil Courant podivné problémy zařízení ve Ft. Detrick, ve kterém podle všeho chybělo velké množství biologických toxinů včetně antraxu, ale i viry Eboly a další smrtící patogeny. K těmto tajemným zmizením zjevně došlo:

„V této neklidné době vzájemných obvinění mezi soupeřícími vědci se objevily dokumenty z vnitřního armádního vyšetřování. Vyšetřování v roce 1992 také prokázalo, že někdo do laboratoře tajně vstoupil v noci a prováděl neoprávněný výzkum, pravděpodobně s antraxem. Numerické počítadlo na části laboratorního vybavení bylo tajemným výzkumníkem otočeno zpět, takže podle dokumentů získaných Courantem udělalo v elektronické paměti chybný zápis ,antrax‘.“

Tento „tajemný výzkumník“ mohl být člověkem z centra té „neklidné doby“, Philip Zack. Zack a skupina zaměstnanců z Ft. Detrick byli soustavně obtěžováni egyptským spolupracovníkem, Dr. Ayaadem Assaadem. Courant píše:

„Vyšetřovací spisy ukazují, že neoprávněná osoba, která byla viděna,jak v noci vstupuje do laboratorní budovy, je Langfordův předchůdce, poručík Philip Zack, který v té době ve Fort Detrick už nepracoval. Kontrolní kamera zaznamenala, že Zack přišel 23. ledna 1992 ve 20: 40 hod; podle souboru zápisů ostrahy objektu asi od Dr. Mariana Rippyho, laboratorního patologa a blízkého Zackova přítele.“

Obtěžování Assaada nabylo bizardní podoby: oplzlé básničky, gumový velbloud doručený do jeho schránky, stálý proud rasistických antiarabských poznámek atd. Soudní dokumenty odhalují traumatickou zkušenost s krutým a neúprosným pronásledováním vedeným malou klikou, včetně Zacka, která dala sama sobě název „velbloudí klub“.

Zatímco antraxové dopisy získaly obrovskou publicitu, jednomu dopisu, který mohl být klíčovým bodem vedoucím k určení identity pachatelů, se dostalo pozornosti velmi málo: šlo o anonymní dopis poslaný koncem září, ještě než se rozhořelo antraxové drama, vojenské policii na mariňácké základně v Quanticu, Va., který obviňoval Dr. Assaada, že je teroristou, který chce v amerických městech rozpoutat biologickou hrůzu. Autor prokázal detailní znalost práce Dr. Assaada v USAMRIID a tvrdil, že s ním dříve pracoval:

Assaad byl 3. října vyslýchán FBI a pak ho nechali jít, protože dopis byl označen za podvod. Když se antraxové útoky staly známými, začala Assaadovi s plnou vahou docházet hrůza toho, co se stalo – ale úřadům zjevně ne. Assaad říká: „Moje teorie je taková, že ať je tím člověkem kdokoliv, věděl předem, co se stane (a co chystá) a já jsem byl vhodný obětní beránek.“ Zvláštní načasování dopisu – poslaného po antraxovýxch dopisech, ale ještě předtím, než se stal jejich smrtelný obsah známým – jistě poukazuje tímto směrem. Courant informoval o vyjádření mluvčího FBI Chrise Murraye, že „FBI nepátrá po zdroji anonymního dopisu, i přes jeho zvláštní načasování a přesto, že přišel několik dnů předtím, než se existence antraxu stala známou“. Místo aby šli po stopě tohoto záchytného bodu, vyšetřovatelé šli po cestě, která se ukázala být slepou uličkou.

Egyptský vědec, ačkoliv byl americkým občanem a nějakou dobu tu už žil, byl vybrán jako obětní beránek zločinu – předtím, než se antraxové dopisy staly známými. Tento vědec se stal objektem nenávistné kampaně vytvořené antiarabskými spolupracovníky v Ft. Detrick, z nichž nejméně jeden byl nahrán, jak v noci tajně vstupuje do laboratoře (poté, co byl ze svého místa propuštěn a ke vstupu neměl v žádném případě oprávnění).

Kdokoliv, kdo napsal anonymní dopis odsuzující Dr. Assaada jako potenciálního teroristu, pravděpodobně o původu antraxových útoků něco ví. V tomto kontextu syrovost zpráv spojených s antraxem – „smrt Americe“ a „smrt Izraeli“ – vypadá jako zjevná snaha odvést pozornost od skutečných původců zločinu, jenž je dodnes nevyřešen.

Bushova administrativa hledala záminku – jakoukoliv záminku – pro invazi do Iráku, a antraxová hrůza umlčela zbytky odporu vůči válečným plánům této administrativy, přinejmenším na přechodnou dobu. Všechno se to jeví jako úžasně se hodící shoda okolností. Viděno z dnešní perspektivy, byla to jen součást víru strachu, který nás vtáhnul do války, stejně jako extravagantní výlevy Dicka Cheneyho a Condoleezzy Riceové. Ne, netvrdím, že tyto útoky provedla americká vláda nebo Bushova administrativa: přesto ten, kdo to udělal, bral jistě v úvahu, že to válečné straně usnadní rozpoutat masové zabíjení a ničení na Středním východě, skutečnou vlnu nenávisti, která by se snesla na Bagdád i mimo.

Proč to Kongres nevyšetřuje? Kde je vyšetřování „zpravodajského selhání“, které zničilo nevinného člověka, zatímco vyšetřovatelé opomíjeli důkazy ukazující mnohem hodnověrnějším směrem? Ten, kdo zahájil antraxové útoky, je stále venku a čeká na vhodný okamžik k udeření. Tohle je případ, který se musí vyřešit – protože tu jde o víc než jen o to, odkud útok přišel.

Zdroj: www.antiwar.com

——-

Poznámka:

Článek byl napsán v roce 2005 a pojednává o médii zapomenutých antraxových útocích proti Americe, které byly jedním z klíčů k zahájení americké války proti Iráku. Celý svět zachvátila hysterie a strach z těchto útoků a nevyhla se ani České republice A vše se dělo jen krátce po jedenáctém září 2001.

Důkazy zančně ukazují na izraelského partyzána jménem Phillip Zack, který kdysi pracoval ve zbrojním výzkumu antraxu, jehož identické vzorky byly při útocích použity. Z tohoto zařízení bylo ukradeno několik biologických zbraní. Je prokázáno, že Zack do tohoto zařízení ilegálně vstoupil i poté, kdy v něm už nepracoval. Důkazy také naznačují, že to byl on, kdo stál za dopisem poslaným FBI bezprostředně po antraxové panice, který měl do celé věci zaplést vědce egyptského původu, který zde pracoval. Na FBI si byli od začátku vědomi, že dopis obsahuje skutečnosti, které může znát jen skutečný antraxový vrah. Důkazy ukazovaly na  Phillipa Zacka.

Důkazy o čtyři roky starých útocích antraxem silně ukazují na izraelského partyzána jménem Phillip Zack, který kdysi pracoval ve zbrojním výzkumu antraxu, jehož identické vzorky byly při útocích použity. Z tohoto zařízení bylo ukradeno několik biologických zbraní. Je prokázáno, že Zack do tohoto zařízení ilegálně vstoupil i poté, kdy v něm už nepracoval. Důkazy také naznačují, že to byl on, kdo stál za dopisem poslaným FBI bezprostředně po antraxové panice, který měl do celé věci zaplést vědce egyptského původu, který zde pracoval. Tento scénář téměř přesně kopíruje zradu Lavonovy aféry, kdy Izrael zaútočil na Ameriku a svalil vinu na Egypt. Na FBI si byli od začátku vědomi, že dopis obsahuje skutečnosti, které může znát jen skutečný antraxový vrah. Důkazy ukazovaly na židovského rasistu Phillipa Zacka.
Reklamy
%d bloggers like this: