h1

O chystané knize: Usáma bin Ládin – Mrtvý nebo živý? od Davida R. Griffina

Říjen 8, 2010

Americký politický diskurs a zahraniční politika jsou v posledních letech založeny na předpokladu, že je Usáma bin Ládin stále naživu. George W. Bush jako prezident slíbil, že ho dostane „mrtvého nebo živého“ a byl široce kritizován za to, že to nedokázal. Současná americká vojenská eskalace v Afghánistánu je prý nutná k tomu „dostat bin Ládina“. Média pravidelně přichází s „novými zprávami od bin Ládina“. Ale co když Usáma bin Ládin zemřel v prosinci 2001 – což je naposled, kdy byla zachycena nějaká zpráva od něj nebo pro něj?

David Ray Griffin v této knížce zkoumá důkazy pro tvrzení – pronášená mnoha lidmi od bývalého agenta CIA Roberta Baera až po Olivera Northa –, že bin Ládin již není mezi námi. Analyzuje údajné zprávy od bin Ládina a v souladu s podezřením řady lidí zjišťuje, že nepředstavují důkaz bin Ládinovy existence po roce 2001. To přirozeně vyvolává otázku: Pokud Usáma bin Ládin skutečně zemřel v roce 2001, jak a proč se od té doby objevily desítky „zpráv od bin Ládina“?

Griffinova pečlivá analýza podporuje především jeden jasný a naléhavý závěr: Pokud je Usáma bin Ládin mrtvý, USA by neměly plýtvat svými vojáky a penězi na jeho dopadení.

Recenze:

„David Ray Griffin, jeden z nejpečlivějších a nejrozvážnějších amerických politických analytiků, se specializuje na témata, která mainstreamová média a většina politiků raději ignorují. Patří mu dík za to, že se nyní chopil otázky, zda je Usáma bin Ládin již několik let mrtvý a neměl by tedy být důvod, aby USA pokračovaly ve válce v Afghánistánu. Jak ve Spojených státech tak v zemích některých spojenců jsou mocné síly, které nepochybně chtějí střet civilizací. Některé z těchto sil mohly v minulosti docela dobře jednat v potají a mohou stále pracovat na vytváření situací, ať falešných či skutečných, vyvolávajících další konflikty. Griffinova nová kniha s důkazy, že „zprávy od bin Ládina“ mohly být zfalšované, by měla vést ke kompletnímu přehodnocení mise v Afghánistánu.“

– William Christison, bývalý vysoký představitel CIA

„Usáma bin Ládin je celosvětově nejznámější terorista, ale kolik z toho, co si myslíme, že o něm víme, je pravda? David Griffin se touto otázkou zabývá mnohem hlouběji než kdokoliv jiný. Na základě důkazů tvrdí, že Usáma bin Ládin může být už nějakou dobu mrtvý. Je-li tomu tak, znamená to, že nějací skrytí manipulátoři vytvářeli nahrávky, aby bin Ládina udrželi v představě veřejnosti naživu.“

– Terrell E. Arnold, bývalý zástupce ředitele úřadu amerického ministerstva zahraničí, autor knihy A World Less Safe (Méně bezpečný svět)

„Tato kniha je součástí stále většího počtu literatury, osvětlující kataklyzmatickou propast mezi mocnými, kteří si dělají co chtějí, a těmi, kteří ví, ale nedostává se jim vyslyšení… Prezident Obama musí prolomit tento uzavřený kruh moci a otevřít se nezávislým informacím obsaženým v této knize…“

– Robert David Steele Vivas, špion, zakladatel USMC Intel ligence Center, výkonný ředitel OSS.Net, a výkonný ředitel Earth Intelligence Network

Obsah:

Každá kapitola obsahuje pár odstavců textu jako ukázku.

Úvod

2. října 2008 byl na celostátním rádiu Fresh Air odvysílán rozhovor s bývalým operativcem CIA Robertem Baerem – autorem knihy, na jejímž základě vznikl film Syriana. Ke konci rozhovoru mimochodem vyjádřil názor, že Usáma bin Ládin je mrtvý. Když se ho na to pak moderátor Terry Gross zeptal, Baer řekl: „Samozřejmě, že je mrtvý.“ A vysvětlil:

„Neukazuje se. Minulý měsíc jsem byl na schůzi představitelů CIA, kteří po něm jdou, a obrovsky mě udivilo, že si ani jeden nebyl jistý, jestli je živý nebo mrtvý. Jinými slovy, nemají o tom ani ponětí. Chci říct, ten muž zmizel z povrchu země. To se za mých let u CIA doposud nestalo.“

1. Důkazy, že je Usáma bin Ládin mrtvý

26. prosince 2001 vyšel v egyptských novinách Al-Wafd článek nazvaný „Zprávy o bin Ládinově smrti a pohřbu před 10 dny“. Byl založen na článku v pákistánském Observeru z 25. prosince a stálo v něm:

Islámábád: Přední činitel afghánského hnutí Taliban včera oznámil smrt Usámy bin Ládina, hlavy organizace Al-Kajda, s tím, že měl plicní problémy a zemřel přirozenou a klidnou smrtí. Tento činitel, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl pro pákistánský The Observer, že se pohřbu osobně zúčastnil a viděl před pohřbením v Tora Bora před 10 dny jeho obličej. Sdělil, že se pohřbu zúčastnilo 30 bojovníků Al-Kajdy, jakož i rodinní příslušníci a přátelé z Talibanu. Na rozlučkovém obřadu se na jeho počest střílelo do vzduchu. Dále řekl, že je těžké určit místo bin Ládinova pohřbení, protože podle wahhábské tradice není hrob nijak označen.

2. Dvě falešná videa s bin Ládinem v roce 2001?

Podezření ohledně autentičnosti videa podporuje i načasování Blairova prohlášení. V závěrečném odstavci Bamberova článku z 11. listopadu se psalo:

Tento týden budou oznámeny mimořádné pravomoci uvěznit podezřelé z mezinárodního terorismu na neomezenou dobu za využití neveřejných soudů. Toto opatření, jež bude vyžadovat výjimku z legislativy o lidských právech, bude využito k pozatýkání asi 20 podezřelých, skrývajících se v Británii mimo dosah současných zákonů.

Není podezřelé, že se video, na němž Usáma bin Ládin poprvé přiznal zodpovědnost za 11.9., objevilo právě včas na podporu této nové legislativy?

Na základě zveřejněných důkazů není možné určit, co se za touto podivnou epizodou ve skutečnosti skrývalo, ale vypadá pravděpodobné, že se objevil nějaký padělek, neboť kdyby britská vláda získala pravé video s přiznáním bin Ládina, skoro určitě by ho zveřejnila. Možná vzniklo falešné video, které nikdy nebylo odvysíláno. Nebo mohlo být vymyšlené už samotné tvrzení, že existuje video s bin Ládinovým přiznáním.

3. Údajná bin Ládinova poselství po roce 2001

Hlavní otázka této knihy zní, zda existují nějaké dobré důvody se domnívat, že je Usáma bin Ládin stále naživu, a zejména zda jakákoliv z jeho údajných zpráv po roce 2001 dokazuje, že je stále naživu. Doposud jsme si ukázali, že se některá evidentně padělaná videa Usámy bin Ládina objevila již v listopadu a začátkem prosince 2001, kdy nepochybně ještě žil. To je důvod nedůvěřovat všem videím po roce 2001 – jak údajným poselstvím od samotného bin Ládina, tak zprávám jiných o tom, že žije – a podrobit je kritickému pohledu. Nyní se budu věnovat několika zprávám z pozdějšího období, včetně těch všeobecně považovaných za nejdůležitější.

4. Kdo mohl mít zájem fabrikovat zprávy?

Krom toho, že žádná z „bin Ládinových nahrávek“ po roce 2001 není jednoznačně pravá, se některé z nich, jak jsme viděli, jeví jako evidentně padělané – což naznačuje, že mohou být padělané všechny. Od roku 2002 se objevují víceméně pravidelně. Pokud jsou falešné, pak je logicky musí vyrábět jedna nebo víc organizací, aby přesvědčily svět, že je Usáma bin Ládin stále naživu. Je to možné?

Technicky rozhodně, jak jsme si už ukázali. Jedinou otázkou je, zda nějaká organizace s technickými schopnostmi k padělání nahrávek také má motivaci to dělat.

Relevantní k této otázce může být článek v londýnských Independent, kde Nick Davies zveřejnil upoutávku na svou knihu Flat Earth News o „falšování, překrucování a propagandě v globálních médiích“. V článku „Jak duchové* ovládli zpravodajství“ Davies popsal „novou propagandistickou mašinérii, kterou po teroristických útocích v září 2001 vytvořily Spojené státy a jejich spojenci“. V důsledku této propagandistické mašinérie tu dnes je „koordinovaná strategie k manipulaci s globálním vnímáním. A masmédia fungují jako její ochotní pomahači, aniž by se jí snažila vzdorovat a odhalovat.“.

5. Ideální načasování mnoha zpráv

Jedním z důvodů, proč pokládat všechny nahrávky bin Ládina po roce 2001 za padělky, jak jsme viděli, jsou přesvědčivé důkazy, že Usáma bin Ládin v prosinci 2001 zemřel. Důvod k podezření, že tyto nahrávky vyrábí agenti americké vlády nebo jejích spojenců – a ne její nepřátelé – je ten, že se spolu s dalšími údajnými zprávami od Al-Kajdy často objevovaly v době, kdy to bylo pro Bushovu vládu výhodné: Když pozvedly prezidentovu popularitu či podpořily tvrzení jeho vlády nebo tvrzení jejího hlavního spojence ve „válce proti terorismu“, britského premiéra Tonyho Blaira. Následující souhrn ukazuje pravidelnost, s níž se tyto zprávy objevovaly.

Shrnutí a závěr

Dostupný důkazní materiály tedy podporuje prohlášení Roberta Baera z října 2008, že Usáma bin Ládin je mrtvý.

Jestliže je to pravda, pak Baer rozvíjí svůj úsudek o „pronásledování“ bin Ládina takto: „Pokud je cílem dostat tohoto muže mrtvého či živého, může to být nekonečná válka.“

Je samozřejmě možné, že touha jistých mocenských struktur mít přesně takovou válku poskytuje motivaci k vytváření falešných bin Ládinových zpráv.

Autor David Ray Griffin:

David Ray Griffin (narozen v roce 1939) je americký emeritní profesor filosofie a teologie na claremontské škole teologie a Claremont Graduate University v Claremont, v Kalifornii, kde vede jako spoluředitel Středisko procesních studií. Roku 1970 získal titul doktor filosofie. Řadí se do proudu moderní západní filosofie.

Je autorem a redaktorem asi 30 knih a 160 esejí, 17 let pracoval jako redaktor na jedné z řad Konstruktuvní postmoderní myšlenky, která vyšla v 31 svazcích.

Je jedním z 60 teologů nejnovější edice Příručky křesťanských teologů.

Jeho knížky, které začal psát od roku 1976, byly převážně o filosofii náboženství, teologii a filosofii vědy.

V posledních letech se začal angažovat v záležitosti útoků na New York a Pentagon z 11. září 2001, kde nesouhlasí s rozsahem a kvalitou výsledků oficiální vyšetřovací komise a požaduje důkladné vyšetření těchto tragických událostí. Svoje pocity a požadavky začal vyjadřovat formou knih a kratších útvarů, také veřejnými přednáškami a vystoupeními a přidal se k hnutí Scholars for 9/11 Truth a jako jeden z nesouhlasících s Bushovou administrativou vstoupil do podvědomí Američanů.

Jednou z jeho nejznámějších knih je Nový Pearl Harbor s podtitulem Znepokojující otázky o Bushově administraci a 11. září (2004, česky 2006).

David R. Griffin v odkazech:

o knize Nový Pearl Harbor, která vyšla v češtině:

http://tmya.wordpress.com/2009/09/12/novy-pearl-harbor-david-ray-griffin…

Vydavatelství, které vydalo knihu Nový Pearl Harbor:

http://www.volvox.cz/knihy/mimo/mimo.php

Stránky Davida R. Griffina:

http://davidraygriffin.com/

David R. Griffin – Devět mýtu 11. září 2001:

http://wtc-off.wgz.cz/david-ray-griffin/guverner-griffin.html

David R. Griffin – Analýza kľúčových faktov a domnienok o 11. septembri – mýty alebo realita?:

http://911.yweb.sk/fakty-a-domnienky-o-911-myty-alebo-realita.html

David R. Griffin na Wikipedii:

http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Ray_Griffin

Knihu David Ray Griffin – Usáma bin Ládin: Mrtvý nebo živý? lze objednat na adrese: http://librorum.cz/produkty/knihy/david-ray-griffin-usama-bin

Reklamy
%d bloggers like this: