h1

Rozhovor s Bin Ládinem o 11. září popírá to co nám tvrdí média

Listopad 6, 2010

28. září 2001 tedy krátce po 11. září 2001 Usáma bin Ládin poskytnul rozhovor pakistánským novinám Ummat. Ve kterém popřel jakoukoliv spojitost s útoky během 11. září 2001. Není na škodu si ho znova přečíst a porovnat s tím co nám tvrdí média a váleční štváči.

Ummat: Byl jste obviněn z účasti na útocích v New Yorku a Washingtonu. Co chcete říci na svoji obhajobu? Pokud jste Vy nebyl zapojen, kdo tedy mohl stát za těmito útoky?

U.B.L: Jsem vděčný listu Ummat, který mi dal příležitost, abych vyjádřil své stanovisko k lidem, zvláště těm statečným v Pakistánu, kteří odmítají věřit lžím démona (Mušaraf). Už jsem řekl, že nejsem zapojený do útoků z 11.září ve Spojených státech. Pro muslima je tou nejlepší vlastností vyhýbat se lžím. Nevěděl jsem nic o těchto útocích a ani se nedomnívám, že zabíjení nevinných žen, dětí a jiných lidí je správný čin. Islám přísně zakazuje zraňovat či zabíjet nevinné ženy, děti a další lidi. Taková praxe je zakázána dokonce i v průběhu bitvy. Jsou to Spojené státy, co páchají tyto činy na ženách, dětech a obyčejných lidech jiného náboženství, zejména stoupenců islámu. Vše, co se děje v Palestině za posledních 11 měsíců je dostačující pro projev hněvu Božího seslaného na Spojené státy a Izrael. Ten, kdo spáchal 11.září tento čin, není přítelem amerického lidu. Již jsem řekl, že jsme proti americkému systému, ne proti jeho lidem, kteří byli v těchto útocích společně zabiti. Podle mých informací je počet obětí mnohem vyšší než ten, který uvádí americká vláda. Ale Bushova administrativa nechce šířit paniku. Spojené státy by se měly snažit vypátrat pachatele těchto útoků mezi sebou, mezi lidmi, kteří jsou součástí systému USA, ale pracují proti němu. Nebo ty, kteří jsou součástí jiného systému, osoby které chtějí, aby se toto století proměnilo ve století konfliktu mezi islámem a křesťanstvím, aby jejich vlastní civilizace, národ, stát, nebo ideologie mohla přežít. Mohou být z kamakoliv, z Ruska přes Izrael do Indie nebo Srbska. V samotných USA jsou desítky dobře vycvičených a vybavených skupin, které jsou schopny podniknout ve velkém tento ničivý útok. Pak nesmíme zapomenout na americké Židy, kteří se zlobí na prezidenta Bushe už od voleb na Floridě a chtějí se mu pomstít. Pak jsou to zpravodajské služby v USA, které vyžadují miliardy dolarů finančních prostředků od Kongresu a vlády každý rok. To nebyl velký problém dokud existoval Sovětský svaz, ale po rozpadu byly tyto agentury v ohrožení, potřebovali nepřítele. Tak že, oni nejprve začali s propagandou proti Usámovi a Talibanu a pak se stal tento incident. Vidíte, Bushova administrativa schválila navýšení  rozpočtu ve výši 4O mld. dolarů. Kde tohle obrovské množství peněz půjde? Budou utraceny na stejné agentury, které vyžadují obrovské finanční prostředky a chtějí, aby se zvětšil jejich význam. Nyní budou utrácet peníze na jejich rozšíření a zvětšení významu. Dám vám příklad, drogové pašeráky z celého světa, jsou v kontaktu s tajnými americkými agenturami. Tyto agentury nechtějí vymítit pěstování narkotik a obchod s lidmi, protože by se snížil jejich význam. Lidé v USA, protidrogové oddělení napomáhají obchodu s drogami, aby mohli vykázat činnost a získat miliony dolarů z rozpočtu. Např.Noriega byl vytvořen CIA jako narkobaron a potřebují ho, aby dělal obětního beránka. V tomtéž smyslu, ať je to prezident Bush nebo jiný prezident USA, žádný nemůže hnát Izrael ke spravedlnosti za jeho potírání lidských práv či přinutit ho k zodpovědnosti za tyto zločiny. Co je to? Není to náhodou to, že existuje vláda uvnitř vlády Spojených států? Tato „tajná vláda“ musí být dotazována co se týče provádění těch útoků.

Ummat: Ztráty způsobené po útocích na New York a Washington ukázaly, že dát ekonomickou ránu USA není příliš obtížné. Američtí experti připouštějí, že pár takových útoků může poškodit americkou ekonomiku. Proč se Al-Kaidá nezaměří na jejich ekonomické pilíře?

U.B.L.:Už jsem jednou řekl, že nejsme nepřátelští vůči lidem Spojených států. Jsme proti jejich vládnímu systému, který dělá z jiných národů otroky ve prospěch USA, nebo ovlivňují jejich politickou a ekonomickou svobodu. Tento systém je zcela pod kontrolou amerických Židů, jejich první prioritou je Izrael, nikoliv Spojené státy. Je jasné, že americký lid je sám otrokem Židů a jsou nuceni žít v souladu se zásadami a zákony jimi vytvořenými. Trest by měl dostat Izrael. Ve skutečnosti je to Izrael, který nevinné muslimy koupe v krvi a USA neřeknou ani slovo!

Rozhovor byl použit z článku: 11.9.2001-opravdu Usámův plán? od Libora Dokoupila

Doporučujeme taky k tématu přečíst:

11.9.2001-opravdu Usámův plán?

Reklamy
%d bloggers like this: