h1

Military Officers for 911 Truth – vojenští důstojníci pro pravdu o 9/11

Leden 17, 2011

Jako vojenští důstojníci jsme složili slib, ve které jsme přísahali že „budeme podporovat a bránit ústavu Spojených států amerických proti vše nepřátelům, domácím i zahraničním.“ Nezávisle na našem současném postavení – ať už v aktivní službě, jako záloha, ve výslužbě, či jako civilisté – přísaha zůstává platná. Proto není pouze naší odpovědností, je naší povinností odhalit pravé pachatele 9/11 a přivést je k odpovědnosti, ať se jedná o úkol jakkoli těžký, ať bude trvat jakkoli dlouho, jakkoli budeme muset utrpět, či kam nás povede. Dlužíme to těm, kteří šli před námi, kdo dodrželi tuto samou přísahu, a dlužíme to těm, kteří následují tuto přísahu dnes v Iráku a Afganistánu. Věříme, ž oficiální verze událostí 9/11, jak ji definovala zpráva komise pro vyšetřování 9/11, ani v hrubých rysech neodpovídá zkutečnosti, a obsahuje fatální chyby. Je nezbytné, aby naše chápání 9/11 odpovídalo zkutečnosti, aby vládní politika, která je výsledkem 9/11, byla založena na pravdě, a ne na podvodu.

Přidáváme se k organizacím profesionálu jako jsou Architects and Engineers for 9/11 Truth, Pilots for 9/11 Truth, Firefighters for 9/11 Truth, Medical Professionals for 9/11 Truth, Lawyers for 9/11 Truth a milionům jednotlivým občanům, kteří požadují detailní, nestranné, otevřené a transparentní vyšetřování teroristického úroku 11. září 2001.

stránka: http://www.militaryofficersfor911truth.org/

na tomto blogu jsem již upozornil na rozhovor s Alanem N. Sabroskym, bývalým ředitelem US Army War College, a nyní také členem Military Officers for 911 Truth: http://tinyurl.com/4aocxlp

a rovněž na organizaci Patriots Question 911: http://tinyurl.com/4gecxvj

 

Zdroj: Sociologická trafika

——

Doporučujeme taky k tématu přečíst:


Reklamy
%d bloggers like this: